Oświadczenie Nordic Walking Poland

Oświadczenie Nordic Walking Poland
Doszły nas słuchy, że zaistniały pewne niejasności, które chcielibyśmy sprostować
Pamiętajmy, że najważniejsza jest dobra zabawa , a także promocja zdrowia i rywalizacji nordic walking na jak najwyższym poziomie!
Czyli nordic walking ponad wszystko

Copyright Ⓒ Nordic Walking Poland 2018